Rabi Géza - Organikus építészet

Mária-barlang

2008, Fertőendréd

A fertőendrédi templom 2008-ban volt 100 éves. A jeles évfordulót egy Mária-szobor elhelyezésével tettük ünnepélyesebbé. Az egyházközségi képviselőtestület a szobor helyének kialakítására kért javaslatot.

A szobor helye a templom szélfogója, és főhajó által alkotott jobboldali háromszögben lett kijelölve.
A szoborfülke alakját úgy terveztem, hogy messziről sejthető legyen a „tartalma”.

A templom védőszentje Szent István királyunk, aki országát Boldogasszonyunknak ajánlotta fel végső kétségbeesésében.
Ebből kiindulva a tervezett építmény kompozíciója 3 részből áll. Alul Mária – és egyben Szent István – országa (körvonal, és hármashalom) a megtestesülést jelképezi, melyet felette Mária alakja tölt meg lelkiséggel. Legfelül a szellemiséget – Mária legfontosabb tulajdonságát, a szűziességet - egy liliom szimbolizálja.
A kivitelezés során részben eltértek az alaptervtől.

  • Mária-barlang
  • Mária-barlang
  • Mária-barlang